Navnet Brage

Brage er skaldekunsten gud. Hans oppgave er med stor ferdighet og talekunst å dikte lokvad som skal bidra til at gudenes og heltenes bedrifter aldri skal bli glemt.

Hans særstilling blant gudene vises blant annet ved at han er den som tar imot de fornemste gjestene til Valhall og ønsker dem velkommen.

Ofte finner man Brage i Valhalls gildestue, der han drikker einherjenes gode mjød, som renner fra geita Heidruns spener. Men han er en like velsett gjest ved Æges gjestebud, for der blir det beste ølet servert. 

For det er rus i alle dens former som vekker Brages kreativitet. Det er Brage som har gitt opphav til at en stor bedrift også kalles bragd, og derfor kan man også love å gjøre noe stort til hans ære. Har man til hensikt å utføre et storverk, skal man si dette høyt og tydelig når mange er samlet til fest og man har begynt å skåle. 

Dette kalles å gjøre en Brage skål. Vi skåler enda den dag i dag og folk liker fortsatt og skryte over bragdene sine.